Skip to content

De landwacht. Paramilitaire terreur in bezet Nederland – Paul van de Water

 29,50

Beschrijving

De Nederlandse Landwacht was een nationaalsocialistische, paramilitaire eenheid die tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter als een soort hulppolitie functioneerde. Tot nu toe is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de rol van de Landwacht tijdens de bezetting. Paul van de Water brengt daar verandering in. Hij beschrijft de rol en de betekenis van de van 1943 tot 1945 actieve organisatie.

Hoewel de Landwacht bestond uit leden van de NSB stond na Dolle Dinsdag in september 1944 niet Mussert, de leider van de NSB, maar SS-politiechef Rauter aan het hoofd van de organisatie, met martelingen en executies tot gevolg. Aan de hand van dossiers en getuigenissen worden de wandaden van de landwachters gereconstrueerd.

Voor zijn promotietraject, dat Paul van de Water voltooide als fellow bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en promovendus bij de UvA, bracht hij de mens achter 31 Nederlandse, gewelddadige collaborateurs in kaart. Hij concludeerde dat zij geen krankzinnige monsters waren, maar opportunisten die hoopten op een beter leven. Behalve zijn proefschrift publiceerde Van de Water de afgelopen jaren verschillende andere boeken over collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog, onder andere over ‘foute sporters’ en ‘foute vrouwen’.

Back To Top