Skip to content

Collaboratie en geweld – Paul van de Water

 49,99

Beschrijving

Radicalisering en extremisme tijdens de Duitse bezetting van Nederland.

Deze studie gaat over Nederlandse mannen die tijdens de bezetting handlanger van de nazi’s werden en zich ontwikkelden tot daders die zich structureel en systematisch schuldig maakten aan intimidatie, diefstal, plundering, afpersing, mishandeling, doodslag en moord.

Over het onderwerp gewelddadige daders kun je honderden vragen stellen. In deze studie ligt de focus op vragen als: Hoe zag hun leven er voor de oorlog uit? Wat hebben deze mannen gedaan tijdens de bezetting onder de vlag van het nationaalsocialisme? Welke factoren speelden een rol bij hun ontwikkeling tot gewelddadige dader? Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de daders? Is er sprake van patronen in hun levensloop en hun collaboratieve gedragingen? Hoe verliep hun rechtsgang en wat zegt het over de kwaliteit van de naoorlogse rechtspleging? Zijn er parallellen tussen hedendaagse terroristen en de gewelddadige daders van deze studie?

Historicus Paul van de Water is donderdag 8 december 2022 op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Almere. Van de Water promoveerde  september 2022 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over radicalisering en extremisme van collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog.

 

 

Back To Top