Skip to content

Port City Atlas. Mapping European Port City Territories: From Understanding to Design

 44,95

Beschrijving

Een analytische studie over de complexiteit van havensteden in Europa.

De kustlijn van Europa is bezaaid met havensteden die het maritieme transport faciliteren. In de loop van millennia hebben publieke en private leiders havens, stedelijke ruimten en infrastructuren aangelegd in diverse gebieden om binnenlanden te bedienen, waaronder door land omgeven hoofdsteden en niet aan zee grenzende metropolitane gebieden. Als knooppunten op de grens van water en land belichamen havenstedelijke gebieden kennis over zeestromen en wateromstandigheden. In een tijd van klimaatverandering kunnen zij zowel voorbeeld als spil van duurzame ontwikkeling zijn.

In Port City Atlas worden 100 havenstad-gebieden die aan vier zeeën liggen en via gemeenschappelijke wateren met elkaar verbonden zijn, op een uitgebreide, cartografische manier in beeld gebracht. Het biedt een basis voor vergelijkende analyse die verder gaat dan casestudy-benaderingen die vaak zijn beperkt tot nationale contexten, selecte talen of disciplinaire benaderingen. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk en een basis voor verder onderzoek dat een op de zee gebaseerde aanpak inzet om Europa te begrijpen en te benaderen.

De Atlas is gemaakt binnen de LDE PortCityFutures onderzoeksgroep en de faculteit Bouwkunde TU Delft. Het is onderdeel van de serie over de verstedelijking van de zee, en de aftrap van een sub-serie over Mapping Port Cities

 

Back To Top