Skip to content

Missen als een ronde vorm – Hanne hagenaars

 29,95

Categorie: Tag:

Beschrijving

Een boek over ver­lies, rouwen, mis­sen en rit­ue­len. Hoe kun­nen we een overleden dier­bare dicht bij ons houden? Aan de hand van spec­i­fieke kunst­werken bespreekt Hage­naars de mogelijke manieren waarop iemand kan ​voortleven’ en de con­text van dit her­denken. Hoe ver­houdt her­denken zich tot ideeën over lev­en en dood, tot religie, spir­i­tu­aliteit of de sociale con­text?

Hanne Hage­naars: ​Hoe iemand te herin­neren is een onder­w­erp dat me al lang fasci­neert. De dood is de grote onbek­ende in ons lev­en; iedereen is er een beet­je bang voor. De dood is een een­za­am moment, een over­gang naar het onbek­ende; en de dier­baren kun­nen niets anders doen dan de geliefde lat­en gaan. De dood maakt de achterbli­jvers ook een­za­am, er is ver­dri­et en veel mensen weten niet goed wat te zeggen, vaak ont­breekt het aan woor­den om over de dood te prat­en. Ver­lies en ver­dri­et zijn onzicht­baar, hoe geef je er vorm aan? Hoe zorg je ervoor dat je iemand niet hele­maal ver­li­est, hoe houd je hem of haar in lev­en? Hoe kun­nen we rouwen?

 

 

Back To Top