Skip to content

Marx, Wagner, Nietzsche, het tijdperk van de revoluties – Herfried Münkler

 39,90

Beschrijving

Münkler laat zien dat wij in onze tijd de ideeën van Marx, Wagner en Nietzsche opnieuw moeten interpreteren om ze tot ons te laten spreken. Genuanceerd, kritisch en helder werpt hij nieuw licht op drie grootmeesters wier ideeën kunnen dienen ‘als reflectieruimte voor de omslagen in de eenentwintigste eeuw’, met zijn nieuwe tendensen tot ongelijkheid en kritiek op het kapitalisme (Marx), de opkomst van nieuw nationalisme en antisemitisme (Wagner), en vragen over de plaats van het individu in een wereld beheerst door massamedia (Nietzsche).

Herfried Münkler is een invloedrijke Duitse politicoloog en veelgevraagd commentator over wereldpolitiek. Hij is emeritus hoogleraar politieke wetenschappen aan de Humboldt‑ Universität te Berlijn. Veel van zijn boeken gelden als standaardwerken, zoals Machiavelli (2004), Die Deutschen und ihre Mythen (2009) en Der Grosse Krieg (2013). Peter Claessens is classicus, filosoof, auteur en vertaler. Hij schreef uitgebreid over de filosofie en receptie van Friedrich Nietzsche.

Back To Top