Franz Kafka – Verzameld proza

 49,99

Product Description

Voor het eerst verschijnt het verzamelde proza van Kafka in een unisono vertaling: topvertaler en Kafkakenner Willem van Toorn baseerde zich daarbij op de handschriftedities. Dichter bij Kafka kan de Nederlandse lezer niet komen.

Franz Kafka  (3 juli 1883 – 3 juni 1924) wordt  algemeen beschouwd als een van de belangrijkste figuren uit de 20ste-eeuwse literatuur . Zijn werk combineert elementen van realisme en het fantastische.  De hoofdrolspelers in zijn verhalen worden vaak geconfronteerd  met bizarre of surrealistische problemen en onbegrijpelijke sociaal- bureaucratische machten.

Zijn bekendste werken zijn onder meer  De Gedaanteverwisseling,  Het Proces  en Het Slot.

De term Kafkaesque is in de Engelse taal ingevoerd om situaties te beschrijven zoals die in zijn geschriften worden aangetroffen.