Welvaart van de Alblasserwaard 1740 – 1800. Hans Blok

 16,30

Product Description

Hans Blok onderzocht de welvaartsontwikkeling in de Alblasserwaard en de rol van Dordrecht daarin gedurende de periode 1740 tot 1800.

Op basis van archiefmateriaal is onderzocht hoe de prijzen van kaas, boter en melk geleverd aan het Dordtse Gasthuis zich ontwikkelden en in welke mate de hennepproducten een rol speelden met name voor de twijnderijen en de scheepsbouw. Verder is onderzocht hoe een andere component, de waarde van de grond, bijdroeg aan de welvaartstoename. Door dit alles heen komt ook de rol van enkele Dordtse gilden voor het voetlicht. Tenslotte is bezien of de aanbieders uit de Alblasserwaard beter of slechter af waren dan collega’s elders in de Republiek.

Hans Blok (Rotterdam 1941) begon zijn actieve loopbaan als econoom maar geschiedenis was en bleef zijn heimelijke liefde. In 2003 schreef hij zich in op de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij de faculteit Maatschappijgeschiedenis.

Paperback / 46 pagina’s /