De opstand van de natuur – Philipp Blom

 29,99

Product Description

Verwacht april 2017

Aan het einde van de zestiende eeuw werd Europa getroffen door een kleine ijstijd die duurde tot aan het begin van de achttiende eeuw. De gemiddelde temperatuur daalde enkele graden. De winters werden koud en lang, rivieren en meren bevroren en de zomers waren onstuimig  met extreme stormen en onweer. Overal mislukten de oogsten en leden mensen honger en kou. Niet alleen boeren maar ook landeigenaren raakten verarmd. Het agrarische en feodale fundament van Europa brokkelde af en er ontstonden nieuwe vormen van economische activiteit in de steden En met de opkomst van de stedelijke industriele samenleving kwam ook een nieuwe vorm van denken op; de verlichting was geboren. Aan de hand van ooggetuigenverslagen  brengt Philipp Blom deze historische omwentelingen in een wervelend verhaal bijeen. Maar hij trekt ook de parallel met vandaag. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Kunnen we de gevolgen overzien? Wat vermag de politiek? En kunnen we leren van het verleden?

Philipp Blom (Hamburg, 1970) is historicus, romanschrijver, journalist en vertaler. Hij studeerde in Wenen en Oxford en schreef enkele historische werken: To Have and to Hold (2002) en Encyclopédie (2005). Hij schreef twee romans, The Simmons Papers (1995) en Luxor (2006), en vertaalde Amsterdam van Geert Mak in het Engels.