Detroit Disassembled – Andrew Moore UITVERKOCHT !

 2.500,00

Product Description

Niet langer de booming city van de Motor City, is de stad Detroit in een ongelooflijke staat van verloedering gevallen sinds het verval van de Amerikaanse auto-industrie na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig lijken hele delen van de stad op een oorlogsgebied. De eens zo spectaculaire architecturale grandeur herleid tot lege ruïnes. In Detroit Disassembled, neemt fotograaf Andrew Moore een gebied waar de gewone stroom van tijd – of de voorwaartse mars van de assemblagelijn – spectaculair in omgekeerde richting lijkt te zijn geslingerd.

In Detroit Disassembled fotografeert  Moore zowel waardigheid als tragedie in de achteruitgang van de stad, in postapocalyptische landschappen van grote hotels zonder ramen, enorme kale fabrieksvloeren, instortende kerken, kantoren met tapijt in fluweelachtig mos en hele blokken die door prairiegras worden teruggewonnen. Afgezien van hun inhoud, brengen de foto’s van Moore onvermijdelijk de ongemakkelijke vraag naar de toekomst op lange termijn van een land waar dergelijke extreme degradatie kan bestaan .


No longer the Motor City of boom-time industry, the city of Detroit has fallen into an incredible state of dilapidation since the decline of the American auto industry after the Second World War. Today, whole sections of the city resemble a war zone, its once-spectacular architectural grandeur reduced to vacant ruins. In Detroit Disassembled, photographer Andrew Moore records a territory in which the ordinary flow of time-or the forward march of the assembly line-appears to have been thrown spectacularly into reverse. For Moore, who throughout his career has been drawn to all that contradicts or seems to threaten America’s postwar self-image (his previous projects include portraits of Cuba and Soviet Russia), Detroit’s decline affirms the carnivorousness of our earth, as it seeps into and overruns the buildings of a city that once epitomized humankind’s supposed supremacy. In Detroit Disassembled, Moore locates both dignity and tragedy in the city’s decline, among postapocalyptic landscapes of windowless grand hotels, vast barren factory floors, collapsing churches, offices carpeted in velvety moss and entire blocks reclaimed by prairie grass. Beyond their jawdropping content, Moore’s photographs inevitably raise the uneasy question of the long-term future of a country in which such extreme degradation can exist.

Hardcover 128 pagina’s