Avifauna van de Biesbosch (weer leverbaar, maar ook 2e druk gaat snel!)

 45,00

Product Description

Dit naslagwerk laat zien welke vogels er in de Biesbosch, de aangrenzende polders en woonkernen voorkomen.

In ruim een eeuw tijd veranderde de mens dit unieke zoetwatergetijdengebied en de omliggende polders. De griend- en rietcultuur gingen verloren en door de afsluiting van het Haringvliet verdween het grote verschil tussen eb en vloed. Er kwamen spaarbekkens, het landgebruik in de polders intensiveerde en het stedelijk gebied breidde uit. Landbouwgrond werd afgegraven en deels op de rivieren aangesloten.

De vogelstand bewoog mee. Grote Karekiet en Kwartelkoning verdwenen. De Blauwborst vierde tijdelijk grote successen, de Cetti’s Zanger begon een spectaculaire opmars. Tegenwoordig verblijven er ’s winters tienduizenden ganzen waar de Zeearend op jaagt. Visarenden brengen er hun jongen groot.

In dit boek beschrijven kenners van het gebied:

het recente voorkomen en de ontwikkeling van alle 328 waargenomen vogelsoorten.
ruim honderd jaar vogelhistorie, gebaseerd op tellingen, publicaties en ander archiefmateriaal. Toegelicht met kaarten en grafieken.
de relatie tussen het beheer en de vogelveranderingen.
het belang van de Biesbosch op landelijke schaal.
De meer dan 600 fraaie foto’s op 570 pagina’s maken het boek nog aantrekkelijker voor iedere natuurliefhebber.